Công ty Phần Mềm LCK tuyển dụng 2 PHP Developer

  • 25/12/2018
  • 776

Công ty Phần Mềm LCK tuyển dụng 2 PHP Developer (Không cần kinh nghiệm sẽ được đào tạo) Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm. Sinh viên đang học năm cuối ngành CNTT hoặc Sinh viên mới ra trường sẽ được training các kỹ thuật mới nhất.

Xem chi tiết
Kinh doanh 1: 0946 268 630 Kinh doanh 2: 0976 337 424 Kinh doanh 3: 0901 831 823