Chính Sách và Quy Định Chung

  • 11/06/2018
  • 4,323

Chính Sách và Quy Định Chung

MỤC LỤC NỘI DUNG

1/ Quy định chung:

Tất cả Khách hàng tham gia giao dịch trên website:  thietke24h.com tự do thỏa thuận dựa trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng và không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Các dịch vụ trên website:  thietke24h.com  được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Mọi  hoạt  động  cung  cấp dịch  vụ  trên  website:  thietke24h.com  phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

Website:  thietke24h.com cung cấp dịch vụ phần mềm, thiết kế website, thiết kế ứng dụng điện thoại, thiết kế đồ họa và Khách hàng có thể tự do tham gia lựa chọn dịch vụ mà  thietke24h.com cung cấp.

 

2/ Quy định về hình thức thanh toán:

  • Website: thietke24h.com đưa ra các phương thức thanh toán, Khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp:

Cách 1: Các giao dịch thanh toán sẽ theo phương án thoả thuận giữa bên mua (Khách hàng) và bên bán (thietke24h.com)

Cách 2: Các giao dịch thanh toán sẽ thực hiện trực tiếp tại thietke24h.com qua địa chỉ: 181 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam hoặc thông qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của thietke24h.

Chính sách vận chuyển/ giao nhận/ cài đặt

  • thietke24h.com cung cấp dịch vụ phần mềm, thiết kế website, ứng dụng mobile và thiết kế đồ họa nên không có chính sách vận chuyển và giao nhận.
  • Mọi  dịch  vụ  về phần  mềm và  thiết  kế  website  được  thực  hiện  trực  tiếp tại  văn phòng công ty tại địa chỉ: 181 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  •  

3/ Chính sách bảo hành/ bảo trì:

  • Chính sách bảo hành bảo trì sản phẩm dịch vụ cho khách hàng được thực hiện tại địa chỉ: 181 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  khi khách hàng có yêu cầu.
  • Chính  sách  bảo  hành/bảo  trì  sản  phẩm  dịch  vụ  dựa  trên  Hợp  đồng ,  sự  thỏa thuận giữa các bên khi giao kết thực hiện dịch vụ.

 

Kinh doanh 1: 0946 268 630 Kinh doanh 2: 0976 337 424 Kinh doanh 3: 0976337424