Nguồn gốc cái tên Sony

  • 04/06/2019
  • 55

Phù hiệu công ty và nhãn mác sản phẩm phải đạt được 4 yêu cầu: Viết ra đơn giản, Đọc lên thuận miệng, Kêu và Thông dụng lại có ý nghĩa cát lợi.

Xem chi tiết

Phối màu hấp thụ

  • 31/05/2019
  • 84

Phối màu hấp thụ giải thích nguyên lý tạo ra nhiều màu sắc từ việc trộn một số loại sơn, thuốc nhuộm, mực, các chất màu tự nhiên sẵn có để tạo được màu sắc từ việc hấp thụ một vài vùng quang phổ và phản xạ các vùng khác.

Xem chi tiết
Kinh doanh 1: 0946 268 630 Kinh doanh 2: 0976 337 424 Kinh doanh 3: 0901 831 823